Chính sách bảo mật

Fonterra Brands (Việt Nam) (có thể bao gồm các công ty con, công ty liên kết và các thực thể thuộc sở hữu chung trong tương lai) (sau đây gọi tắt là “Fonterra”) sở hữu và quản lý các sản phẩm Anmum và các dịch vụ liên quan đã nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo mật và sự nhạy cảm của dữ liệu thông tin. Theo quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân 2010 (sau đây gọi tắt là “Luật”), thông báo này (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) nhằm cung cấp thông tin về việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân như thế nào.

Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi hoặc nhờ chúng tôi cung cấp dịch vụ, khách hàng đồng ý để chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân theo phương thức nêu trong Thông báo này.

Thông báo này có thể được bổ sung và sửa đổi tuỳ từng thời điểm. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để tìm hiểu nội dung sửa đổi hoặc cập nhật của Thông báo này. Với việc tiếp tục liên hệ với chúng tôi, truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, nhờ chúng tôi cung cấp dịch vụ, khách hàng khẳng định sự đồng ý với các nội dung sửa đổi hay cập nhật của Thông báo này.

Các loại thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào do chúng tôi nắm giữ hoặc quản lý có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến khách hàng (hoặc cá nhân khác) ở phạm vi mà khách hàng (hoặc cá nhân khác) được nhận dạng hoặc có thể được nhận dạng từ thông tin đó. Thông tin cá nhân bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào và quan điểm cá nhân như định nghĩa dưới đây.

Thông tin cá nhân nhạy cảm là bất kỳ thông tin cá nhân nào có chứa thông tin liên quan đến tình hình sức khoẻ hoặc tinh thần hoặc tình trạng của chủ thể thông tin, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác có bản chất tương tự, việc thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc các thông tin cá nhân khác như quy định của Bộ trưởng Bộ có liên quan tại Lệnh ban hành trong Công báo;

Quan điểm cá nhân bao gồm việc khẳng định về sự kiện không thể xác minh được hoặc không thể xác minh trong thực tế về tất cả các tình tiết của vụ việc.

 

Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và xử lý (hiện tại và trong tương lai tuỳ từng thời điểm) có thể bao gồm (tuỳ theo mối quan hệ thương mại của khách hàng đối với chúng tôi) nhưng không giới hạn thông tin về tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, độ tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, ngày giao hàng, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, trình độ học vấn, tình hình tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ email, nghề nghiệp, chức vụ trong công ty, thông tin chi tiết về công ty, ngành nghề làm việc, thông tin về khách hàng được cung cấp cho Fonterra trong đơn đăng ký, mẫu đăng ký và các mẫu đơn tương tự và/hoặc thông tin về khách hàng được thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý bởi Fonterra tuỳ từng thời điểm và bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm như thông tin liên quan đến tình trạng sức khoẻ (bao gồm tình trạng mang thai, tình hình sức khoẻ của khách hàng hoặc con cái), tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự, gia đình, thông tin về từng thành viên trong gia đình hoặc các thông tin tương tự khác cũng như quan điểm cá nhân.

Việc cung cấp thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân cho Fonterra, Fonterra sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích chính và mục đích khác nêu dưới đây.

Có một số thông tin nhất định mang tính bắt buộc theo yêu cầu của chúng tôi mà khách hàng phải cung cấp và đồng ý cho chúng tôi xử lý các thông tin bắt buộc này và nếu khách hàng không cung cấp các thông tin này thì chúng tôi không thể phê duyệt hoặc cho phép tiếp tục duy trì tư cách hội viên khách hàng thân thiết hoặc cung cấp thông tin, tình hình cập nhật, sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Các nguồn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Ngoài các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp trực tiếp cho Fonterra hoặc dưới các nhãn hiệu tương ứng của Fonterra, Fonterra có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau:

Đơn đăng ký, thư phản hồi, mẫu đăng ký hay các mẫu đơn tương tự khác;

Từ các trang mạng xã hội của Fonterra bao gồm nhưng không hạn chế trang Facebook, nếu khách hàng theo dõi, thích hoặc là thành viên của các trang đó;

Khi khách hàng tương tác hoặc liên hệ với Fonterra qua thông tin liên lạc, tổng đài, đường dây chăm sóc khách hàng, nhân viên quảng cáo và tư vấn;

Khi khách hàng tương tác hoặc liên hệ với Fonterra tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

Khi khách hàng tham gia các cuộc thi do Fonterra tổ chức;

Thông qua việc sử dụng trang web có liên quan đến Fonterra hay Anmum bao gồm tất cả các trang web do Fonterra quản lý và dưới danh nghĩa của các nhãn hiệu tương ứng (sau đây gọi tắt là “các trang web”). Có thể tìm hiểu danh sách các trang web này trong phần Niên giám thương mại trên trang https://www.fonterra.com”; và

Cookies sử dụng trên các trang web.

Mục đích của việc xử lý thông tin

Fonterra có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích kinh doanh và các hoạt động của Fonterra bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau (sau đây gọi tắt là “các mục đích”):-

Thực hiện các nghĩa vụ của Fonterra theo như hợp đồng đã ký với khách hàng

Cung cấp dịch vụ hay sản phẩm được khách hàng yêu cầu

Xử lý yêu cầu/đăng ký mua/đơn đặt hàng của khách hàng và thực hiện yêu cầu/đăng ký mua/đơn đặt hàng của khách hàng

Xử lý việc đặt mua và/hoặc yêu cầu của khách hàng

Đảm bảo sự tham gia của khách hàng tại bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm, cuộc thi, sự kiện quảng cáo

Xử lý, quản lý hay xác minh đơn đăng ký mua hàng của khách hàng tại Fonterra cung cấp cho khách hàng các phúc lợi dành cho người đăng ký/thành viên

Xác nhận đơn đăng ký mua hàng và thực hiện thủ tục thanh toán sản phẩm hay dịch vụ được khách hàng yêu cầu

Tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như nhu cầu và thị hiếu khách hàng

Tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như nhu cầu và thị hiếu khách hàng

Xử lý việc đổi hoặc trả lại sản phẩm;

Tiến hành nghiên cứu và thống kê, khảo sát và thăm dò ý kiến

Nhìn chung, mục đích của việc xử lý thông tin cũng nhằm:

Trả lời thắc mắc, ý kiến và phản hồi từ khách hàng

Liên hệ với khách hành vì các mục đích nêu trong Thông báo này

Sử dụng cho các mục đích hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu dữ liệu,

Sử dụng cho các mục đích phát hiện, ngăn ngừa và truy tố tội phạm

Sử dụng để Fonterra tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong luật;

Và khách hàng đồng ý và chấp nhận cho Fonterra sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích và theo phương thức nêu trong Thông báo này

Mục đích tiếp thị và quảng cáo

Fonterra cũng có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của hách hàng cho các mục đích khác như sau (sau đây gọi tắt là “mục đích khác”):-

Gửi cho khách hàng thông tin cảnh báo, tin tức, thông tin cập nhật, thư, hàng khuyến mại, khuyến mại dành riêng cho khách hàng, thiệp chúc mừng nhân dịp lễ tết của Fonterra, đối tác, các nhà tài trợ hoặc đơn vị quảng cáo của Fonterra

Thông báo và mời khách hàng tham dự sự kiện hoặc hoạt động do Fonterra, đối tác, các nhà tài trợ hoặc đơn vị quảng cáo của Fonterra tổ chức

Xử lý việc đăng ký tham gia hoặc tham dự sự kiện hay hoạt động của khách hàng và liên hệ với khách hàng để khẳng định sự tham gia tại sự kiện hay hoạt động đó

Chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các đối tác, đơn vị quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện hay nhà tài trợ để có thể liên hệ với khách hàng nhằm tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi

Thông qua hình thức gửi bưu điện, gọi điện thoại, gửi tin nhắn (SMS), ứng dụng trên điện thoại, gửi trực tiếp và/hoặc bằng by email.

Nếu khách hàng không đồng ý để Fonterra sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác, xin vui lòng thông báo cho Fonterra thông qua đầu mối liên lạch nêu dưới đây.

Chuyển giao thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chuyển giao để xử lý ở một nước khác ngoài Việt Nam, chuyển giao cho các công ty trực thuộc Fonterra nằm ở ngoài Việt Nam và/hoặc nơi đặt các máy chủ của Fonterra bên ngoài Việt Nam. Khách hàng hiểu và đồng ý với việc chuyển giao các thông tin cá nhân ra ngoài Việt Nam như nêu dưới đây.

Công bố thông tin của bên thứ ba

Thông tin của khách hàng có thể được chuyển giao hay công bố cho bên thứ ba vì các mục đích chính và mục đích khác. Ngoài ra, Fonterra có thể phối hợp với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hay cá nhân khác để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cho Fonterra và do đó có thể phải cung cấp việc tiếp cận hoặc công bố thông tin cá nhân của khách hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba nêu trong Mục này bao gồm (nhưng không hạn chế):-

Đại lý giao hàng như đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh, người đưa thư;

Các đối tác và đơn vị quảng cáo của Fonterra bao gồm các bên mà Fonterra hợp tác để tổ chức các sự kiện, chương trình hoặc hoạt động nhất định;

Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

Công ty nghiên cứu tiếp thị;

Các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm và công trình phát triển;

Nhà quản lý và sở hữu máy chủ trang web, nhà quản lý quan hệ khách hàng, công ty quản lý nội dung, tổng đài điện thoai;

Tổng đài điện thoại và nhóm quản lý chương trình khách hàng thân thiết;

Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và kiểm toán độc lập, chuyên gia tư vấn pháp luật, tài chính và các chuyên gia tư vấn khác;

Thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể được công bố trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng như trong các giao dịch chẳng hạn như trong hoạt động mua bán một công ty con hay một bộ phận, sát nhập, hợp nhất hay mua bán tài sản, hoặc trong trường hợp  giải thể.

Tiếp cận & đính chính thông tin

Trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, khách hàng có thể yêu cầu tiếp cận và/hoặc đính chính thông tin cá nhân vfa/hoặc giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo cách thức nêu trong Thông báo này và/hoặc gửi thắc mắc liên quan đến thông tin của khách hàng bằng cách liên hệ với:-

PIC: Dịch vụ khách hàng (Bảo mật thông tin)

Số điện thoại: 1800-6060

Giờ làm việc: 8.30 sáng – 7.00 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trừ ngày lễ

Fonterra có quyền áp dụng mức phí tiếp cận thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quyền của khách hàng được yêu cầu tiếp cận và/hoặc yêu cầu đính chính thông tin cá nhân, Fonterra có quyền từ chối các yêu cầu đó vì các lý do chính đáng theo quy định của pháp luật chẳng hạn như trong trường hợp hệ quả của việc cho phép khách hàng truy cập thông tin không hài hoà với các rủi ro đối với khách hàng hoặc quyền được giữ bí mật thông tin của người khác.

Nếu khách hàng không muốn các cookies trên các trang web thu thập thông tin cá nhân, khách hàng có thể khử hoạt tính của các cookies đó bằng cáh chỉnh chế độ cài đặt trình duyệt internet, ngăn chặn hoặc khử hoạt tính của các cookies bằng cách xoá lịch sử truy cập và xoá lưu trữ trên trình duyệt internet.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Các trang web của chúng tôi có thể có các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý là Fonterra không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc công bố thông tin cá nhân của bên thứ ba đó. Nếu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp cho các trang web đó, chính sách bảo mật thông tin và điều khoản dịch vụ của các trang web đó được áp dụng và Fonterra không chịu trách nhiệm đối với việc xử lý thông tin cũng như chính sách bảo mật thông tin của các trang đó.

Thông tin cá nhân của người chưa thành niên và các cá nhân khác

Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, khách hàng ghi nhận và đồng ý để Fonterra xử lý và công bố thông tin cá nhân của người được khách hàng nuôi dưỡng theo cách thức nêu trong Thông báo này. Khách hàng có thể chấp thuận đối với trường hợp như sau:

- Với tư cách là cha mẹ/người giám hộ của người dưới 18 tuổi.

- Với tư cách là người được toà án chỉ định để quản lý các công việc của người không có khả năng tự mình quản lý

Trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ hoặc chồng, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè), khách hàng cam kết và đảm bảo khách hàng có thẩm quyền để cung cấp thông tin cá nhân của những người này cho Fonterra và khách hàng đã được sự đông ý của những người này đối với việc xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của họ theo cách thức nêu trong Thông báo này.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi ghi nhận khách hàng có quyền quyết định cung cấp thông tin cá nhân gì cho chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý nếu khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân nêu trên hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin, việc này có thể khiến chúng tôi không có khả năng và/hoặc không thể thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và thực hiện các mục đích chính và mục đích khác nêu trong Thông báo này.

Chúng tôi tin tưởng khách hàng đồng ý với các điều khoản nêu trên liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không liên hệ với chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ khi nhận được Thông báo này, chúng tôi hiểu rằng khách hàng đồng ý cung cấp thông tin. Xin vui lòng liên hệ với Bộ phận phụ trách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi nếu không đồng ý cung cấp thông tin. Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để làm rõ những điều khoản nêu trong Thông báo này, cập nhật thông tin về chính sách bảo mật thông tin và các nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến Thông báo này.