อาหารออร์แกนิค…อาหาร ดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์

ปัจจุบันคำว่าออร์แกนิค (organic) เริ่มเป็นที่แพร่หลายและติดหูผู้บริโภคที่รักสุขภาพอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพอาหารออร์แกนิคมีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น ในผู้ที่นิยมรับประทานพืชผัก ผลไม้สด คงเป็นที่ถูกปาก ถูกใจกันอย่างมาก เพราะอาหารออร์แกนิค เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารพิษที่เจือปนมากับอาหาร ยิ่งโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ เป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะการได้รับสารพิษสะสม อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวได้ และอาจมีผลไปถึงทารกในครรภ์อีกด้วย ดังนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์ จะหันมาเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากพืช ผัก ผลไม้สดออร์แกนิคก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทั้งคุณแม่ และก็ทารกน้อยในครรภ์ การเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด ล้วนมีสาเหตุมาจากการสะสมของสารปนเปื้อนที่สะสมอยู่ในร่างกาย นำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย และการเสียชีวิตในที่สุด ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากแต่มีสารเจือปนซึ่งเป็นธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย แต่ไม่ใช่สารแปลกปลอม ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้น สิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ตามปกติ และช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด โดยดูจากอัตราการเกิดของโรค เด็กอเมริกาปัจจุบันนี้เป็นโรคมะเร็ง ออทิสติก และหอบหืดกันมากขึ้น พิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และสิ่งแวดล้อม ทำให้ร่างกายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ ได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และจนมาถึงช่วงของการตั้งครรภ์ คนเป็นแม่ก็จะมีสารพิษสะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งสารพิษเหล่านั้นก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์ และการที่คุณแม่ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากๆ ก็จะส่งผลทำให้มีพิษในเลือดปริมาณมาก พิษเหล่านี้อาจไปทำปฏิกริยาหรือส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้สูงมาก ออร์แกนิค ทางเลือกของสุขภาพ เด็ก ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วย และคนชรา คือ กลุ่มคนที่มีร่างกายอ่อนแอ ทำให้ง่ายต่อการรบกวนของสารเคมีต่างๆ จนก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกัน จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา จะถูกพัฒนาขึ้น นับตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา และมีความแข็งแรงมากขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้น และจะเสื่อมลงเมื่อเราเข้าสู่วัยชรา ภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่สำหรับทารกนั้น เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะประสิทธิภาพในการต่อสู้ กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั้นยังไม่สูงนัก การถูกรบกวนได้โดยง่ายจากสารเคมี ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความผิดปกติ ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้น แต่จะยังส่งผลต่อการพัฒนา ระบบการทำงานอื่นในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ผิวหนัง เป็นต้น อาหารออร์แกนิค ไม่ได้มีคุณค่าและดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทุกคนในครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณสูง เนื่องจากคุณค่าของอาหารยังคงความสมบูรณ์ และสดนานกว่าอาหารทั่วไป แม้ว่าทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคออร์แกนิคจะมีราคาสูง แต่หากการตัดสินใจของคุณอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสุขภาพที่ดี อาหารออร์แกนิคก็น่าจะเป็นคำตอบที่ลงตัว และคุ้มค่าสำหรับคุณและครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดี Good – to – Know by Anmum เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกน้อย ตั้งแต่วันนี้ คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า คุณแม่เป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญที่สุดต่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย เพราะเซลล์สมองนับล้านของลูกน้อยจะเริ่มสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ดังนั้นคุณแม่จึงควรเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมอง และร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของลูกน้อยให้ครบถ้วนทุกวัน สารอาหารเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของครรภ์มารดา โฟเลท: มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง หญิงตั้งครรภ์ในเดือนแรกจำเป็นต้องได้รับโฟเลท เพื่อช่วยในการสร้างหลอดประสาทและสมองที่สมบูรณ์ของทารก จากการวิจัยพบว่า สตรีที่ดื่มนมเสริมโฟเลทเป็นประจำทุกวัน จะช่วยลดการเกิดภาวะหลอดประสาทเปิดและภาวะไม่มีเนื้อสมองของทารกได้ สตรีตั้งครรภ์ควรบริโภคโฟเลท วันละ 500 ไมโครกรัม ซึ่งมากกว่าสตรีทั่วไปถึง 3 เท่า


Photo Credit: http://www.webmd.com/baby/ss/slideshow-what-not-to-eat-when-pregnant