ดูแลครรภ์เพื่อพัฒนาการลูกน้อย

ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของลูก คุณแม่ตั้งครรภ์ควรใส่ใจและระมัดระวังเรื่องต่อไปนี้

อาหาร
 ระหว่างตั้งครรภ์ หากคุณแม่รับประทานอาหารสุกและสะอาดครบทั้ง 5 หมู่ จะเป็นฐานสำคัญในการก่อร่างสร้างรูปของลูกน้อยให้สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งสมองของลูกด้วย 

แอลกอฮอล์และบุหรี่ ต้องหยุดเด็ดขาดก่อนที่จะตั้งครรภ์ เพราะสองสิ่งนี้จะทำให้โครงสร้างสมองที่กำลังเริ่มพัฒนาเป็นระบบและเซลล์ประสาทสัมผัสกันเป็นเครือข่ายนั้นมีปัญหา

สารเคมีและรังสีบางชนิด
 คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ประกอบอาชีพในไร่-สวน ในโรงงาน ห้องแล็ป เป็นพนักงานทำความสะอาด หรือทำงานใกล้ชิดกับสารเคมีและรังสี ต้องหลีกเลี่ยงหรือหาทางดูแลป้องกันให้ปลอดภัย เพราะสารเคมีและรังสีบางชนิดเป็นอันตรายต่อสมองของลูกที่กำลังพัฒนา

การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์
 ทำให้การพัฒนาสมองของลูกในครรภ์สะดุดหรือหยุดลงได้ ส่งผลให้โครงสร้างของระบบประสาทเสียหาย เซลล์ประสาทไม่สัมผัสกันเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ คุณแม่ควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ใช้ช้อนกลางเวลารับประทานอาหาร การดื่มน้ำแก้วเดียวกันก็อาจทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับเชื้อโรคได้

ปัญหาความเครียด
 การได้รับยาบางชนิดก็ส่งผลต่อการสร้างตัวและสร้างอวัยวะต่างๆ ของทารกน้อยในครรภ์ได้เช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก นิตยสารรักลูก