สัปดาห์ที่ 8 ของการเดินทาง

ในสัปดาห์นี้ เซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองของทารกในครรภ์ จะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว และยังมีการสร้างเส้นใยประสาทรับส่งข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อหรือซีนแนปส์(synapse) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ไปจนหลังคลอด และเชื่อกันว่าถ้าหากยิ่งมีเส้นใยประสาทและ จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองมากเท่าไหร่ เด็กก็จะยิ่งฉลาดและมีความสามารถสูงขึ้นเท่านั้น  คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า สิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร และการกระตุ้นโดยการสัมผัสมีผลต่อการพัฒนาสมองลูกอย่างมาก 

ซึ่งเริ่มตั้งแต่ในครรภ์แม่เลยทีเดียว นั้นหมายความว่า คุณแม่ควรเริ่มรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์