สัปดาห์ที่ 7 ของการเดินทาง

ในช่วงสัปดาห์นี้ มดลูกของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบ 1 เท่า เพราะว่ามีปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไปกดทับ กระเพาะปัสสาวะและมีของเหลวเพิ่มขึ้นในร่างกาย คุณแม่อาจจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าปกติ  นอกจากนี้ คุณแม่อาจมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร เนื่องจากมีอาการคลื่นไส้ในตอนเช้า ซึ่งอาการอาจจะดี ขึ้นเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 14 อาการคลื่นไส้ถึงจะค่อยๆ หายไป