สัปดาห์ที่ 6 ของการเดินทาง

ฮอร์โมนที่ผันผวนส่งผลถึงอารมณ์ที่แปรปรวนของคุณแม่ อารมณ์หนึ่ง คุณแม่อาจจะรู้สึกมีความสุข แจ่มใส แต่ก็อาจเกิดอารมณ์เสีย หงุดหงิดใจได้ในอีกไม่กี่นาทีต่อมา แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะคุณแม่จะรู้สึกเป็นปกติได้อีกในช่วง 3 เดือนต่อมา และถ้าคุณแม่กำลัง (หรือวางแผนที่จะ) ทำการรักษาด้วยยา กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน เพราะว่ายาหรืออาหารบางชนิด เป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ของคุณ