สัปดาห์ที่ 4 ของการเดินทาง

ในช่วงสัปดาห์นี้ คุณแม่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าตั้งครรภ์ คุณน่าจะได้ผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าคุณรอผลการตรวจการตั้งครรภ์จากปลายสัปดาห์นี้ แล้วคุณเห็นผลออกมาเป็นบวก ที่แผ่นทดสอบการตั้งครรภ์ นั่นหมายถึงอวัยวะของลูกน้อยเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นแล้วและบางอย่างก็เริ่มทำงานแล้ว

แอนมัมขอแสดงความยินดีกับ ผลการทดสอบที่ออกมาด้วยค่ะ ตอนนี้คุณแม่ควรจะโทรปรึกษาแพทย์และเริ่มนัดสำหรับการฝากครรภ์ได้แล้ว

"ในระหว่างตั้งครรภ์ คุณแม่ควรจะได้รับโฟเลท วันละ 600 ไมโครกรัม"
(ตามคำแนะนำขององค์การ อนามัยโลก) คุณแม่จึงควรรับประทานอาหารที่มีโฟเลทสูง