สัปดาห์ที่ 35 ของการเดินทาง

ตอนนี้ คุณหมอจะเริ่มสอนวิธีที่จะนับการเตะของลูกน้อย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีที่มากพอที่จะเคลื่อนไหวเพราะเขาตัวยาว มากกว่า 18 นิ้วแล้ว แต่จำนวนครั้งที่เขาเตะยังคงเท่าเดิม

ถ้าจำนวนการเตะของลูกลดลง หรือสังเกตว่าลูกเคลื่อนไหวน้อยลง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที