สัปดาห์ที่ 34 ของการเดินทาง

ในช่วงสัปดาห์นี้ ความอ่อนเพลียจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความตึงเครียดของร่างกาย การนอนพักผ่อนไม่พอ ตอนกลางคืนเพราะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆ ต้องพลิกตัวไปมาทั้งคืน ซึ่งความเหนื่อยอ่อนเหล่านี้เป็นที่เข้าใจได้ 

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มผ่อนแรงลงและเก็บพลังงานไว้สำหรับในวันคลอด (และวันอื่นๆ จากนี้)