ระยะแรกของการเดินทาง (1 – 2 สัปดาห์)

ถ้าคุณแม่กำลังเตรียมตัวเพื่อจะมีครรภ์ อย่างแรกคือ คุณแม่จะต้องเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมแต่เนิ่นๆ แต่ถ้าคุณยังไม่ทำ เริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สาย วิธีที่จะเตรียมความพร้อมของร่างกายคือ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ งดการสูบบุหรี่ งดการบริโภคแอลกอฮอล์ และงดการดื่มคาเฟอีน และทานวิตามินและเกลือแร่เพิ่ม 

การที่คุณแม่และทารกในครรภ์จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้น การรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ พยายามรับประทานวิตามินเสริมก่อนตั้งครรภ์หรือวิตามินรวมอย่างสม่ำเสมอโดยให้มีโฟเลทอย่างน้อย 400 ไมโครกรัม(1)


คุณแม่ควรจะได้รับโฟเลทที่เพียงพอก่อนการตั้งครรภ์ เพราะหลอดประสาทของลูกน้อยจะเริ่มสร้างขึ้นประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ หลังจากเริ่มตั้งครรภ์ซึ่งเป็นเวลาที่คุณแม่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้ว(2) 

นอกจากนี้ คุณแม่ควรจะเริ่มสะสมธาตุเหล็กก่อนตั้งครรภ์ เพราะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว ร่างกายของคุณอาจจะได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอเนื่องจากลูกน้อยในครรภ์จะมีการดึงสารอาหารเหล่านี้ไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตของเขา   

ข้อมูลอ้างอิง 
(1) Lamers Y, Langenohl R , Bra¨mswig S , Pietrzik K. Red blood cell folate concentrations increase more after supplementation with [6S]-5-methyltetrahydrofolate than with folic acid in women of childbearing age. Am J Clin Nutr 2006; 84: 156-61 (2)สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สร้างสมองเด็กให้ฉลาดได้อย่างไร (ฉบับพ่อแม่) โดย รศ.พ.ญ.ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (หน้า7).2543 ISBN 974-8086-56-9