โฟเลต มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง หญิงตั้งครรภ์ในเดือนแรกจำเป็นต้องได้รับโฟเลตเพื่อช่วยในการสร้างหลอดประสาทและสมองที่สมบูรณ์ของทารก โดยหญิงตั้งครรภ์ต้องการโฟเลตในปริมาณ 600 ไมโครกรัมต่อวัน คุณแม่จึงจำเป็นต้องเสริมด้วยอาหารที่มีโฟเลต เพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน ซึ่งการได้รับจากอาหารทั่วไปอาจไม่เพียงพอ เพราะเป็นวิตามินบีที่ถูกทำลายได้ง่ายในความร้อนและขณะหุงต้ม