โภชนาการ

สิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อให้ลูกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี คือ การได้รับสารอาหารที่ดีระหว่างตั้งครรภ์ เชิญคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพขณะตั้งครรภ์และช่วงให้นมบุตร รวมถึงการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้อย และเคล็ดลับที่มีประโยชน์อื่นอีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร รวมไปถึงช่วงพัฒนาการขั้นต้นที่สำคัญของลูกน้อยด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยความโดดเด่นของส่วนผสมที่ลงตัวและสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อที่จะได้รับสารอาหารครบครันตามหลักโภชนาการ